9 กุมภาพันธ์ 2565 งานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ติดต่อประสานงานและดำเนินการรับน้ำยาฆ่าเชื้อจากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อจัดส่งไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ต่อไป

  

Related Articles