7 มกราคม 2565 ณ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ตึก LRC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะ รูปปั้นพระยาอรรถกระวีสุนทร และ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เพื่อระลึกถึงพระคุณทั้ง 2 ท่าน ที่ได้มอบที่ดินเพื่อเป็นสถานที่สร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

Related Articles