เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดี เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับ H.E. Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi เอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจำประเทศไทย โดยมี นายฐานิศร์ ณ สงขลา อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมเป็นเกียรติในการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Related Articles