ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนไถ่ถอนภาระหนี้ “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า (Wat Samakki of Arizona)” วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนไถ่ถอนภาระหนี้ “วัดสามัคคีแห่งอริโซน่า (Wat Samakki of Arizona)” วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีพระอาจารย์ผาสุข ฐานะวุฑโฒ (กุลละวณิชย์) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าอาวาส ณ วัดปัญญานันทาราม (วัดสาขาวัดชลประทาน) ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  

    

   

 

 

Related Articles